O škole

Vysoká škola evropských a regionálních studií, první a největší soukromá vysoká škola v Jihočeském kraji, byla založena dne 3. dubna 2001 jako obecně prospěšná společnost. Po dvouletém úsilí rozhodnutím Akreditační komise získala škola státní souhlas a zahájila svoji činnost. Významným rozšířením působnosti VŠERS se stalo otevření její pobočky v Příbrami. Dne 26. května 2004 bylo na slavnostním zasedání zastupitelstva města podepsáno Memorandum o působení školy ve městě.

více o historii školy >>

Úřední deska a dokumenty

Akreditace VŠERS, Strategické / dlouhodobé záměry, Kariéra na VŠERS, Vnitřní předpisy, směrnice a normy, Výroční zprávy o činnosti školy

více zde >>

Úřední deska a dokumenty

Akreditace VŠERS, Strategické / dlouhodobé záměry, Kariéra na VŠERS, Vnitřní předpisy, směrnice a normy, Výroční zprávy o činnosti školy

více zde >>

Orgány a vedení školy

Vedení školy / Akademická rada / Správní rada / Kolegium rektora / Disciplinární komise / Organizační struktura VŠERS

více zde >>

Orgány a vedení školy

Vedení školy / Akademická rada / Správní rada / Kolegium rektora / Disciplinární komise / Organizační struktura VŠERS

více zde >>

Katedry, oddělení, součásti VŠ

Kontakty a personální zabezpečení jednotlivých částí VŠ

více zde >>

Katedry, oddělení, součásti VŠ

Kontakty a personální zabezpečení jednotlivých částí VŠ

více zde >>

Knihovna, prodej publikací

Aktuální nabídka publikací, online katalog a výpůjční doba knihovny

více zde >>

Knihovna, prodej publikací

Aktuální nabídka publikací, online katalog a výpůjční doba knihovny

více zde >>

Mezinárodní vztahy

Partnerské univerzity a vysoké školy, Partneři v rámci programu Erasmus+

více zde >>

Mezinárodní vztahy

Partnerské univerzity a vysoké školy, Partneři v rámci programu Erasmus+

více zde >>

Ochrana osobních údajů

Informace a přístup k osobním údajům

více zde >>

Ochrana osobních údajů

Informace a přístup k osobním údajům

více zde >>

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

Základní principy a účely, systém zajišťování vnitřního hodnocení kvality, související předpisy, dokumenty a odkazy

více zde >>

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

Základní principy a účely, systém zajišťování vnitřního hodnocení kvality, související předpisy, dokumenty a odkazy

více zde >>