Mise a poslání VŠERS

VŠERS je soukromá vysoká škola s nabídkou unikátních profesních bakalářských programů připravujících odborníky bezpečnostně právních profesí, veřejné správy a oborů služeb. Vysoká uplatnitelnost absolventů na regionálním trhu práce je založena na úzkém propojení vzdělávacího procesu s regionálními podniky a odběrateli společenské praxe.

Posláním školy je rozvíjení mnohostranných forem spolupráce s různými profesními i zájmovými skupinami, realizace vlastní tvůrčí činnosti, výzkumných a projektových aktivit, poskytování celoživotního vzdělávání a aktivní zapojení do hospodářského a kulturního dění regionu. Pro činnost školy jsou prioritními hodnotami kvalita, transparentnost a etické přístupy.

Vysoká škola zaplňuje volný prostor v regionální nabídce vzdělávacích programů. Vysokoškolská výuka je podpořena interdisciplinárním vědeckým výzkumem zacíleným především na kreditované vzdělávací programy ve vysokoškolském studiu i celoživotním vzdělávání.

VŠERS je unikátním subjektem vysokoškolské výuky a výzkumu v jihočeském a středočeském regionu, který vhodně doplňuje nabídku vysokoškolských studijních programů i dalších programů terciálního vzdělávání.