STUDIUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V Českých Budějovicích byla Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú. založena, a to roku 2001. Po dvouletém úsilí rozhodnutím Akreditační komise získala státní souhlas a VŠERS zde zahájila svoji pedagogickou i badatelskou činnost.

více o studiu v Českých Budějovicích

STUDIUM V PŘÍBRAMI

Pracoviště VŠERS v Příbrami zahájilo svou činnost v akademickém školním roce 2004/2005. V Příbrami je otevřena prezenční a kombinovaná forma studia. Podmínky studia i přijetí ke studiu jsou stejné jako pro studenty v Českých Budějovicích.

více o studiu v Příbrami

VŠERS studium

Důležité informace ke studiu!

Studijní plány a formuláře

  • Studijní plány k akreditovaným programů Bezpečnostně právní činnost, Veřejná správa
  • Studijní formuláře a dokumenty

zobrazit podrobnosti o studijních plánech

Harmonogram akademického roku

Podrobný rozpis všech termínů akademického roku naleznete zde >>. Publikace Akademický rok obsahující bližší informace o organizaci školy, harmonogramu akademického roku, informačním systému VŠERS, zápisu, studijních plánech a anotacích předmětů.
více informací

Informační zdroje

Souhrn odkazů na všechny důležité zdroje jako Moggis, Infodisk školy, Bakalářské práce a další užitečné zdroje.
jít na informační zdroje

Odborná praxe

Součástí bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní činnost, je odborná praxe, jejíž absolvování je nezbytnou podmínkou pro možnost vykonání stanovené státní závěrečné zkoušky.
více o odborné praxi

Stravování a ubytování

Stravování v okolí VŠ v Českých Budějovicích a Příbrami a studentské ubytování v Českých Budějovicích.
více o stravování a ubytování

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání pořádá vzdělávání pro různé cílové skupiny, jako jsou např. pedagogičtí pracovníci, pracovníci veřejné správy, strážníci městských policií aj.

Nabídka kurzů