Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání pořádá vzdělávání pro různé cílové skupiny, jako jsou např. pedagogičtí pracovníci, pracovníci veřejné správy, strážníci městských policií aj.

Nabídka kurzů

České Budějovice

Žižkova tř. 1632/5b, České Budějovice 370 01

Mgr. Romana Pánová
mobil: (+420) 724 757 612
e-mail: ccv@vsers.cz

Ing. Petra Klimešová
tel.: (+420) 386 116 836
mobil: (+420) 725 377 729
e-mail: ccv@vsers.cz