Přijímací řízení

Přijímací řízení v bakalářských studijních programech bude z důvodu probíhající akreditace vyhlášeno v nejbližším možném termínu pravděpodobně koncem druhého čtvrtletí roku 2020 s posunutým termínem pro podávání přihlášek.

Studijní programy v procesu akreditace

– bakalářský studijní program Bezpečnostně právní činnost – v prezenční a kombinované formě (3 roky)

– bakalářský studijní program Bezpečnostně právní činnost – v prezenční a kombinované formě (zkrácené studium po VOŠ)