Přijímací řízení

Přijímací řízení v bakalářských studijních programech v současné době není zahájeno z důvodu probíhající akreditace studijních programů. Přijímací řízení bude vyhlášeno v nejbližším možném termínu – předpokládáme v srpnu 2020, průběžné informace o průběhu akreditačního procesu jsou zveřejňovány níže. V případě zájmu o studium a bližší informace kontaktujte Dr. Ferebauerovou – ferebauerova@vsers.cz. Stávající akreditace studijních programů jsou platné do 31.12.2024.

Studijní programy v procesu akreditace:

Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní činnost

V prezenční a kombinované formě (3 roky) a bakalářský studijní program Bezpečnostně právní činnost – v prezenční a kombinované formě (zkrácené studium po VOŠ):

  • 23.1.2020 studijní program získal kladné stanovisko Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra ČR
  • 23.4.2020 stanovil Národní akreditační úřad pro vysoké školství složení hodnotící komise – výsledek by měl být znám v průběhu července 2020

Bakalářský studijní program Veřejná správa

V prezenční a kombinované formě (3 roky):

  • 8.6.2020 studijní program získal kladné stanovisko Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra ČR
  • čekáme na složení hodnotící komise Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství