Vize VŠERS

Vizí VŠERS je dlouhodobě přispívat k rozvoji vzdělanostní společnosti v Jihočeském a Středočeském kraji, ke zvyšování konkurenceschopnosti jejich ekonomik a v neposlední řadě i k posilování místní a regionální identity jejich občanů v kontextu sjednocující se Evropy.

Vysoká škola se zaměřuje na budování excelence vzdělávacího procesu, usiluje o rozšíření nabídky stávajících profesních bakalářských studijních programů o magisterský studijní program. Škola realizuje nabídku diverzifikovaných forem celoživotního vzdělávání.

Vysoká škola usiluje o trvalé zvyšování prestiže školy posilováním aktivních forem spolupráce s aplikační sférou a veřejným sektorem. Všestranně podporuje a realizuje inovační aktivity, specificky se zaměřuje na spolupráci s malými a středními podniky a rodinnými firmami. Podporuje platformy setkávání absolventů, sportovní a společenské aktivity studentů.