Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj v Jihočeském kraji

Východiska vzniku Centra managementu pro UR v Jihočeském kraji

  • profesionalizace práce koordinátorů EV/VUR: posilování manažerských dovedností – tvorba ŠPEV jako strategického dokumentu pro rozvoj školy, týmy, vhodná témata na úrovni národní i světové (UNESCO, OSN …)
  • potřeba rozvoje funkční sítě středního managementu EV/VUR v JčK: šíření příkladů praktické realizace, školy UNESCO
  • EV/VUR součást RVP – průřezové téma (povinné učební dokumenty), informace o připravovaných změnách a úpravách

Oblasti činnosti Centra managementu pro UR v Jihočeském kraji

  • specializační studium koordinátorů Ev (zvyšování jejich kvalifikovanosti) ve spolupráci se školami JčK,
  • další vzdělávání koordinátorů EV – setkávání koordinátorů EV (organizace i spolupráce lektorská), péče o žáky se zájmem o ŽP – ekologické konference,
  • zvýšení informovanosti ředitelů škol, akce pro ředitele (témata: imidž školy a EV, úrovně řízení EV v podmínkách školy, provoz školy a jeho dopady na ŽP, aktuální informace z oblasti EV/VUR a ŽP).

Připravované akce

Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje

Kontakty

Klub ekologické výchovy
doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.
E-mail: natur.svec@seznam.cz
Telefon: +420 724 418 286

Centrum celoživotního vzdělávání VŠERS, z.ú.
E-mail: ccv@vsers.cz
Telefon: +420 725 377 729