Mezinárodní vztahy

Oddělení mezinárodních vztahů poskytuje informace o studijních či pracovních stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také zaměstnance. Koordinuje program Erasmus+ a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů v rámci nabídek Evropské unie.

Partnerské univerzity a vysoké školy

Partneři v rámci programu Erasmus+

Kontakty

doc. Ing. Marie Hesková, CSc., prorektorka pro mezinárodní spolupráci
email: heskova@vsers.cz

Ing. Petra Klimešová, Erasmus koordinátor
telefon: 386 116 836
mobil: 725 377 729
email: erasmus@vsers.cz , pklimesova@vsers.cz