Studium v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích byla Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú. založena, a to roku 2001. Po dvouletém úsilí rozhodnutím Akreditační komise získala státní souhlas a VŠERS zde zahájila svoji pedagogickou i badatelskou činnost. Výuka probíhá jak v prezenční, tak kombinované formě přímo v centru města na adrese Žižkova tř. 4 a 5.

Studijní oddělení

Studijní oddělení v Českých Budějovicích komunikuje se zájemci o studium,organizuje přijímací zkoušky a zpracování výsledků, zajišťuje imatrikulace, zápisy do studia i do vyšších ročníků, veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům, vedení matriky a zpracování veškerých statistických údajů o studiu, potvrzení a výpisy ze studijní evidence. Připravuje státní závěrečné zkoušky včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.

Úřední hodiny během semestru

  • Pondělí   9:00 – 10:30
  • Úterý       9:00 – 10:30
  • Čtvrtek 13:30 – 15:00

Úřední hodiny ve zkouškovém období

  • Pondělí   9:00 – 10:30
  • Čtvrtek 13:30 – 15:00

Kontakty

Ing. Pavlína Vápeníková
tel.: +420 386 116 811
mobil: +420 724 757 605
e-mail: vapenikova@vsers.cz
e-mail: studijni@vsers.cz

Prorektorka pro studium

RNDr. Růžena Ferebauerová
tel.: +420 386 116 833
mobil: +420 724 757 607
e-mail: ferebauerova@vsers.cz