Charakteristika

Vědecko-výzkumná činnost na vysoké škole je integrální součástí aktivit VŠERS, která se zaměřuje zejména na výzkum v oblasti bezpečnostních, právních a ekonomických věd ve spolupráci s dalšími univerzitami, výzkumnými institucemi, ale i podniky a podnikateli.

Hlavní současné směry vědecko-výzkumné činnosti školy jsou realizovány řešením výzkumných projektů a grantů, organizací odborných seminářů a vědeckých konferencí a publikačními výstupy, které jsou součástí hodnocení každého pedagoga a katedry.

Dne 30.8.2013 zařadila na svém 285. zasedání Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vysokou školu evropských a regionálních studií, o.p.s na seznam výzkumných organizací ve Fázi 1. Směrnice o nakládání s výsledky výzkumu a vývoje (dle par. 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb.) je k dispozici ZDE.

Kontakty

Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj
mobil: (+420) 724 302 598
email: dusek@vsers.cz