Ediční a vydavatelská činnost

Ediční a vydavatelská činnost je zaměřena na tyto tři základní okruhy:

  • vydávání odborných publikací: studií, studijních opor, brožur a dalších odborných a učebních textů a textových pomůcek, sloužících k výuce a popularizaci vědecké a odborné činnosti školy,
  • vydávání recenzovaného časopisu Auspicia, obsahově zaměřeného na společenské a humanitní vědy,
  • vydávání čtvrtletníku Věc veřejná, zaměřeného na informace o škole a na problematiku veřejné správy v Jihočeském kraji.

Z důvodu garance odbornosti a kvality původních vědeckých prací, které jsou vydávány v rámci výzkumných a rozvojových úkolů byla zřízena redakční rada VŠERS, která plní úlohu vědecké redakce VŠERS. Členy vědecké redakce jsou renomovaní odborníci, většina s vědeckou hodností docent nebo profesor.

VŠERS nabízí:

  • možnost vydávání publikací ve vlastním nakladatelství – Vysoká škola evropských a regionálních studií,
  • poskytnutí ISBN pro Vaše publikace a zajištění administrativních náležitostí spojených s vydáním publikace,
  • doporučení recenzentů pro Vaše publikace,
  • zajištění sazby a tisku publikace.

V případě zájmu o vydavatelské služby VŠERS se obracejte na níže uvedené kontakty.

Kontakty

RNDr. Růžena FEREBAUEROVÁ
tel.: (+420) 386 116 839
email: edicni@vsers.cz

Ediční rada VŠERS (vědecká redakce VŠERS)

Předseda ediční rady (Chairman of the Editorial Board): doc. Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D.
Členové (Members): doc. JUDr. PhDr. Jiří BÍLÝ, CSc.; RNDr. Růžena FEREBAUEROVÁ; PhDr. Jan GREGOR, Ph.D.;  doc. Ing. Marie HESKOVÁ, CSc.; PaedDr. Vladimír KŘÍŽ; doc. Ing. Ladislav SKOŘEPA, Ph.D.; doc. JUDr. Roman SVATOŠ, Ph.D.

Redakce časopisu Auspicia (Editorial Office of Journal Auspicia)

Předseda redakční rady (Chairman of the Editorial Board): doc. Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D.
Místopředseda redakční rady (Vice-chairman of the Editorial Board): Mgr. Zdeněk CAHA, Ph.D., MBA, MSc. (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR)
Šéfredaktor (Editor-in-Chief): Mgr. Richard ŘÍHA
Výkonný redaktor (Managing Editor): Mgr. Richard ŘÍHA
Technická redaktorka · Technical Editor: RNDr. Růžena FEREBAUEROVÁ
Redaktoři anglických textů (English Language Editors): Mgr. Richard ŘÍHA, PhDr. Christopher Erwin KOY, M.A., Ph.D. (USA)
Redaktorka ruských textů (Russian Language Editor): Mgr. Jekatěrina ANISIMKOVA (Russia)
Redaktoři německých textů (German Language Editors): PhDr. Jan Gregor, Ph.D.; Lucie DREHER (Germany)
Členové mezinárodní redakční rady (Members of the International Editorial Board):
– Ing. Jiří ALINA, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR)
– doc. Ing. Monika BLIŠŤANOVÁ, PhD., MBA, LL.M. (Technická univerzita, Košice, Slovensko)
– Ing. Roman FIALA, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, ČR)
– prof. Igor GONCHARENKO, Ph.D. (University of Civil Protection, Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, Minsk, Bělorusko)
– doc. Ing. Aleš HES, CSc. (Česká zemědělská univerzita, Praha, ČR)
– doc. Ing. Marie HESKOVÁ, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, ČR)
– doc. MUDr. Lenka HODAČOVÁ, Ph.D. (Univerzita Karlova, Hradec Králové, ČR)
– plk. Mgr. Štěpán KAVAN, Ph.D. (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, České Budějovice, ČR)
– Ing. Lucia KOVÁČOVÁ, PhD. (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice, Slovensko)
– prof. PhDr. Ján KOPER, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko)
– Dr. Dmitrij Jevgeněvič MOSKVIN, Ph.D. (Jekatěrinburgskaja akademija sovremennogo iskusstva, Jekatěrinburg, Rossija)
– doc. Ing. Aleksandr Efim OLARU, PhD. (Moldavská technická univerzita, Kišiněv, Moldávie)
– doc. Anita PEŠA, Ph.D. (Zadarská univerzita, Zadar, Chorvatsko)
– prof. Andrij POČTOVJUK, Ph.D. (Kremenčugskij nacionalnyj universitet imeni Michaila Ostrogradskogo, Kremenčug, Ukrajina)
– doc. Ing. Jarmila STRAKOVÁ, Ph.D. (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR)
– doc. JUDr. Roman SVATOŠ, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, ČR)
– Ing. Mgr. Jan SVOBODA, M.A. (Filosofický ústav AV, Praha, ČR)
– prof. PhDr. Miroslava SZARKOVÁ, CSc. (Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovensko)
– prof. Mgr. Peter ŠTARCHOŇ (Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko)
– prof. Ing. Jan VÁCHAL, CSc. (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR)
– doc. PhDr. Lukáš VALEŠ, Ph.D. (Západočeská univerzita, Plzeň, ČR)
– Mgr. Jozef VLČEJ, PhD. (Ústav politických vied, Stredoeurópska vysoká škola, Skalica, Slovensko)
– Dr. Bogdan WIERZBIŃSKI (Řešovská univerzita,Řešov, Polsko)
– Dr. Małgorzata WOSIEK (Řešovská univerzita, Řešov, Polsko)
– prof. Dr. Vasilij Mironovič ZAPLATINSKIJ (Akademija bezopasnosti i osnov zdorovja, Kijev, Ukrajina)