Charakteristika

Vědecko-výzkumná činnost na vysoké škole je integrální součástí aktivit VŠERS, která se zaměřuje zejména na výzkum v oblasti bezpečnostních, právních a ekonomických věd ve spolupráci s dalšími univerzitami, výzkumnými institucemi, ale i podniky a podnikateli.

Granty a projekty

Přehled grantů a projektů realizovaných VŠERS

více informací >>

Granty a projekty

Přehled grantů a projektů realizovaných VŠERS

více informací >>

Ediční a vydavatelská činnost

Ediční a vydavatelská činnost, Ediční rada VŠERS a Redakce časopisu Auspicia

více informací >>

Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských věd Auspicia

více informací >>

Ediční a vydavatelská činnost

Ediční a vydavatelská činnost, Ediční rada VŠERS a Redakce časopisu Auspicia

více informací >>

Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských věd Auspicia

více informací >>

Konference

Konference Udržitelný rozvoj, Konference Bezpečná společnost

více informací >>

Konference

Konference Udržitelný rozvoj, Konference Bezpečná společnost

více informací >>

SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnost VŠERS

více informací >>

SVOČ

Studentská vědecká a odborná činnost VŠERS

více informací >>