Konference VŠERS

Konference UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Mezinárodní vědecká konference se koná každoročně již od roku 2010 v Českých Budějovicích ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung, Evropských regionem Dunaj-Vltava, Jihočeským krajem, statutárním městem České Budějovice, Europa Direct České Budějovice, Eurocentrem České Budějovice a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Cílem konference je odborně přispět k debatě o aktuálních problémech Evropské unie a evropského prostoru v teoretické i aplikované rovině.

Konference BEZPEČNÁ SPOLEČNOST

Dále VŠERS pořádá od roku 2010 každým druhým rokem ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, Jihočeským krajem a s Českou asociací hasičských důstojníků konferenci „Bezpečná společnost“. Cílem konference je seznámení se s praktickými zkušenostmi jednotlivých organizací při aktuálně řešených situacích a událostech v oblasti krizového řízení, záchranné činnosti, psychosociální pomoci a spolupráce nestátních neziskových organizací, mezinárodní pomoci a rozvojové spolupráce.