tischler

Bc. Stanislav Tischler

podnikatel – firma Šmakovo.cz

„Když se vysloví VŠERS, tak mě napadá následující spojení slov: aktuální a cenné informace z praxe, kvalitní učitelé, lidský a přátelský přístup, úzká spolupráce, všeobecný rozhled, přemýšlení převažuje nad učením se nazpaměť, rozvoj schopnosti komunikovat a prezentovat, možnost vyjádřit svůj vlastní názor.“

vetrovsky

Bc. Tomáš Větrovský

Marketingový manažer 1. FK Příbram

„Studium na této škole bylo mým dalším životním krokem. Vzhledem ke kvalitní výuce jsem si rozšířil znalosti, které mě provázejí osobním životem, stejně tak jako pracovním. Tříleté studium nebylo snadné, o to více si získání vysokoškolského titulu vážím. Rád bych poděkoval panu PaedDr. Vladimíru Křížovi, na kterého jsem se kdykoliv mohl obrátit s případnými dotazy o studiu.“

SM

Bc. Stanislav Melichar

Projektový manažer, firma ŠKODA AUTO a.s.

„Studovat jsem začal až 13 let po maturitě, ale vstřícnost a individuální přístup všech akademických pracovníků VŠERS mi pomohla s rychlým začleněním do studijního procesu. Individuální plán mi pak pomohl skloubit pracovní povinnosti s těmi studijními. Studium na vysoké škole pro mě bylo logickým krokem na cestě za úspěchem. Práce v moderní nadnárodní firmě vyžaduje plné nasazení a know how a díky VŠERS jsem si rozšířil vědomosti i rozhled.“

glaser

Mgr. Jakub Glaser, MBA

Vedoucí servisu OPEL Milan Král, a.s.

„Díky kvalitě a úrovni profesorského sboru napříč všemi předměty mohu ze svého studia dodnes čerpat veškeré informace a to jak v osobním tak i pracovním i životě. Nejvíce však čerpám z jazykových a ekonomických zkušeností.“

IMG_20170123_093833_297

Ing. Karolína Průšová

vedoucí organizačního oddělení, tisková mluvčí Městského úřadu Jindřichův Hradec

“Zdá se mi neuvěřitelné, že tříleté studium tak rychle uteklo a já v tuto chvíli mám mluvit o minulosti, o vzpomínkách. Několik let jsem uvažovala o rozšíření vzdělání, ale až na této škole jsem našla v jednom pomyslném balíčku vše, co jsem hledala. Na školu vzpomínám moc ráda. Chtěla jsem studovat, nikdo mě k tomu nenutil, šla jsem do toho dobrovolně a hlavně jsem se těšila, že poznám nové lidi, profesory. Nejdůležitější byl pro mě po celou dobu fakt, že jsem studovala regionální studia, které mne nejen bavila, ale byl to přesně ten obor, který jsem potřebovala ke své práci.”

Robert Zeman

Ing. Bc. Robert Zeman

člen zastupitelstva města Prachatice, ředitel projektu Centra společných služeb, expert na komunikaci s DSO

„Studium na VŠERS mi určitě bylo přínosem při práci v samosprávě, stejně jako na mezinárodním poli – volebních pozorovatelských misí OBSE, při činnosti ve Výboru regionů, politickém výboru CEMR či v CLRAE Rady Evropy, kde jsem měl nebo stále mám čest naší republiku zastupovat.“

Holasova_Patricie_2

Mgr. Patricie Holasová

konzultantka pro administraci projektů, Operační program Praha - pól růstu ČR

„Díky studiu na VŠERS mohu využít svého vzdělání a uvést jej do praxe, neboť odbor, ve které v současné době pracuji, zajišťuje koordinaci přípravy, realizaci a financování projektů Evropské unie.“

neco

Bc. Jiří Švec

starosta města Lišov

„Rozhodl jsem se právě při funkci starosty studovat problematiku veřejné správy na VŠERS, protože jsem považoval za důležité, abych jako čelní představitel a statutární zástupce města Lišov věděl vše podstatné o jeho řízení a správě. Zkušenosti získané při studiu proto v mém profesním životě znamenaly zřetelný posun, neboť v rámci bakalářského studijního programu je kladen velký důraz na praktické zkušenosti.“

prunerova

Mgr. Markéta Prunerová

tisková mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby

“VŠERS mi umožnila nejen vystudovat zajímavý obor, ale díky absolutoriu jsem se stala zajímavou i na trhu práce. Našla jsem zaměstnání na Generálním ředitelství Vězeňské služby ČR, kde jsem pracovala jako tisková mluvčí, a zároveň pokračovala v magisterském studiu, které jsem úspěšně ukončila. Po mateřské dovolené jsem se pak vrátila opět na pozici tiskové mluvčí.“

kuzel

Bc. Jiří Kužel

tajemník Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

„Studium na VŠERS je přínosem při práci v oblasti veřejné správy. Po téměř dvacetileté praxi v této oblasti, se nabízí mnoho otázek jak dělat věci jiným než zavedeným způsobem a především způsobem splňujícím zákonné povinnosti obcí. Práce místostarosty města, ředitele MAS a místopředsedy krajské sítě MAS a jiných aktivit, u mne nahradila v současnosti práce ve funkci tajemníka Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram a zároveň manažera Centra společných služeb, zde se přímo nabízí využití informací poskytovaných právě v oboru Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.“