neco

Bc. Jiří Švec

starosta města Lišov

„Rozhodl jsem se právě při funkci starosty studovat problematiku veřejné správy na VŠERS, protože jsem považoval za důležité, abych jako čelní představitel a statutární zástupce města Lišov věděl vše podstatné o jeho řízení a správě. Zkušenosti získané při studiu proto v mém profesním životě znamenaly zřetelný posun, neboť v rámci bakalářského studijního programu je kladen velký důraz na praktické zkušenosti.“