kuzel

Bc. Jiří Kužel

tajemník Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

„Studium na VŠERS je přínosem při práci v oblasti veřejné správy. Po téměř dvacetileté praxi v této oblasti, se nabízí mnoho otázek jak dělat věci jiným než zavedeným způsobem a především způsobem splňujícím zákonné povinnosti obcí. Práce místostarosty města, ředitele MAS a místopředsedy krajské sítě MAS a jiných aktivit, u mne nahradila v současnosti práce ve funkci tajemníka Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram a zároveň manažera Centra společných služeb, zde se přímo nabízí využití informací poskytovaných právě v oboru Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.“