Program ERASMUS+

Program Erasmus+

Aktivity programu Erasmus+ jsou určeny pro:

  • vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí,
  • vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí,
  • vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí.

Více o programu Erasmus+ na uvedených webových stránkách NAE.

Kontakty

Ing. Petra Klimešová, Erasmus koordinátor
telefon: 386 116 836
mobil: 725 377 729
email: erasmus@vsers.cz

ERASMUS+ mobilita studentů – vše co potřebujete vědět

Potřebné formuláře jsou k dispozici u koordinátorky programu Erasmus. K formulářům je nutné dodat žádost studenta, strukturovaný životopis a motivační dopis.
Po příjezdu student doloží koordinátorce a na studijním oddělení Přepis známek ze zahraniční VŠ a vyplní závěrečnou zprávu (vyplňuje se elektronicky).

ERASMUS+ mobilita přednášejících

Přednášející doloží před výjezdem program výuky a po příjezdu závěrečnou zprávu a potvrzení o absolvování mobility.

ERASMUS+ mobilita zaměstnanců

Zaměstnanec doloží před výjezdem program pobytu a po příjezdu závěrečnou zprávu a potvrzení o absolvování mobility.

ERASMUS CHARTA pro vysokoškolské vzdělávání 2014-2020