Partnerské univerzity a vysoké školy

Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Uzavřena smlouva o spolupráci a bilaterální smlouva programu Erasmus.

Apeiron – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowi
Uzavřena bilatelární smlouva programu Erasmus.

Bělgorodská státní univerzita v Bělgorodě
Smlouva o vědecké, výchovně vzdělávací spolupráci a výměnách.

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Uzavřena bilatelární smlouva programu Erasmus.

EURODESK, Evropská informační síť pro mládež
Uzavřená smlouva o spolupráci.

European Retail Akademy
Smlouva o spolupráci. Kolín nad Rýnem, Německo

European University Cyprus 
Uzavřena bilaterální smlouva  programu Erasmus

Jihoukrajinská státní pedagogická universita K. D. Ušinského, Oděssa, Ukrajina
Uzavřena smlouva o spolupráci.

Kremenčugská státní univerzita M. Ostrohradského v Kremenčugu
Uzavřena smlouva o spolupráci a bilaterální smlouva programu Erasmus.

Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.

Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus

Radom Academy of Economics
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Slovensko
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.

Sveučilište u Zadru
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.

Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotnictva a socialnej práce Trnavskej univerzity, Slovensko
Smlouva o vědecké, pedagogické a kulturní spolupráci.

Trnavská univerzita v Trnavě, Filozofická fakulta, Slovensko
Smlouva o vědecké, pedagogické a kulturní spolupráci.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prirodných vied
Uzavřena smlouva o spolupráci a bilaterální smlouva programu Erasmus.

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
Uzavřena smlouva o spolupráci a bilaterální smlouva programu Erasmus s Fakultou politických věd a mezinárodních vztahů a s Ekonomickou fakultou.

Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences, Litva
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Uzavřená smlouva o spolupráci a bilaterální smlouva programu Erasmus.

Uniwersytet Rzeszowski, Polsko
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.

Vysoká škola Danubius
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce, Polsko
Uzavřena smlouva o spolupráci.

Wyższa Szkoła Handlowa v Radomiu
Uzavřena smlouva o spolupráci a bilaterální smlouva  programu Erasmus 

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.

Zweckverband Volkshochschule Passau
Uzavřena smlouva o spolupráci.

Žilinská univerzita v Žilině
Uzavřena bilaterální smlouva programu Erasmus.