Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských věd Auspicia

(Auspicia Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences)

Auspicia

Auspicia Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences and Humanities is published two times a year.

Recenzovaný vědecký časopis Auspicia, obsahově zaměřený na společenské a humanitní vědy. Vydáván Vysokou školou evropských a regionálních studií a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích od roku 2004. V současné době vychází dvakrát ročně v elektronické podobě. Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako odborný a poradní orgán vlády ČR zařadila recenzovaný vědecký časopis Auspicia pro rok 2015 mezi recenzované neimpaktované časopisy, které uvedla v oborech Národního referenčního rámce excelence (NRRE). ISSN 2464-7217 (online). V listopadu 2016 byl časopis indexován v rámci  databáze ERIH+.

Auspicia, a peer-reviewed scholarly journal dealing with social sciences and humanities has been published by the College of European and Regional Studies and Institute of Technology and Business in České Budějovice since 2004. It is published two times a year in electronic form only. The Section of Deputy Prime Minister for the Science, Research and Innovation as an advisory and qualified body of the Government of the Czech Republic put Auspicia, a peer-reviewed non-impact journal, on a list of National Reference Excellence Framework. ISSN 2464-7217 (online). In November 2016 the journal was put on ERIH+ Database.

Editorial Office Address / Adresa redakce
Mgr. Richard Říha, Editor-in-chief / šéfredaktor časopisu
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.
Žižkova tř. 6, 370 01 České Budějovice
tel.: (+420) 386 116 839
email: auspicia@vsers.eu nebo riha@vsers.cz

Editorial Board of Auspicia Journal / Ediční rada VŠERS.

Documents, Instructions / Dokumenty, pokyny

Redakce časopisu Auspicia / Editorial Office of Auspicia Journal
CZ/EN/RU-Pokyny autorům/Instructions to Authors
Pro autora. Šablona článku. To Author. Template of Article.

Archive of Issues by Date / Archiv časopisu dle data

Ročník 2019
Číslo 1    Číslo 2
Ročník 2018

Číslo 1    Číslo 2     Číslo 3,4
Ročník 2017
Číslo 1    Číslo 2     Číslo 3,4
Ročník 2016
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3,4     Číslo 5
Ročník 2015
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3,4
Ročník 2014
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3    Číslo 4
Ročník 2013
Číslo 1    Číslo 2
Ročník 2012
Číslo 1    Číslo 2
Ročník 2011
Číslo 1    Číslo 2
Ročník 2010
Číslo 1    Číslo 2
Ročník 2009
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3
Ročník 2008
Číslo 1    Číslo 2
Ročník 2007
Číslo 1    Číslo 2
Ročník 2006
Číslo 1    Číslo 2
Ročník 2005
Číslo 1    Číslo 2
Ročník 2004
Číslo 1    Číslo 2