Vedení školy

Ředitelka

Jitka Pánová
tel.: (+420) 386 116 812
email: panova@vsers.cz

Pověřený rektor

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
tel.: (+420) 386 116 834
mobil: (+420) 724 302 598
email: dusek@vsers.cz

Sekretariát rektora

Ing. Petra Klimešová
tel.: (+420) 386 116 836
mobil: (+420) 725 377 729
email: pklimesova@vsers.cz

Prorektoři

Prorektorka pro studium a vnitřní záležitosti

RNDr. Růžena Ferebauerová
tel.: (+420) 386 116 833
mobil: (+420) 724 757 607
email: ferebauerova@vsers.cz

Prorektorka pro mezinárodní spolupráci

doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
email: heskova@vsers.cz

Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
email: bily@vsers.cz