[

Závazná přihláška na kurz CCV

Políčka označené * jsou povinné.

Pro vyplnění nepoužívejte prohlížeče Internet explorer a EDGE.

Kurz

Osobní

** Vyplňte pouze v případě, není-li korespondenční adresa s adresou trvalého bydliště shodná.
Vzdělání


Studijní náklady


StudujícíOrganizace*** V případě, že studijní náklady hradí organizace, uveďte prosím fakturační adresu a IČO organizace.


Přílohy přihlášky


**** Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání je nutné dodat nejpozději v den zahájení studia.


Ostatní
* Souhlasím s poskytnutím a zpracováním mých osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinného od 25. května 2018. Svá osobní data poskytuji pro využití ve výše uvedeném vzdělávacím programu a pro potřeby kontroly MŠMT.