Katedra právních oborů a bezpečnostních studií

Fakticky se podílí na zabezpečení profesně vymezeného bakalářského studijního programu bezpečnostně právní činnost, jehož základním principem je trvalá ambice nabízet posluchačkám a posluchačům v rámci terciálního sektoru vysokoškolského vzdělávání holisticky formované edukační výstupy, které mají za cíl je vybavit jak teoretickými znalostmi, tak praxeologicky orientovanými dovednostmi a kompetencemi, které jsou potřebné pro jejich všestranné, odborné a kvalifikované uplatnění v rámci zabezpečení výkonu rozmanitého a různorodého spektra odborných a specializovaných veřejnoprávních, bezpečnostně právních činností a procesů v odborných intencích ochrany veřejného práva ve veřejné správě.

Vedoucí katedry

doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D
email: svatos@vsers.cz

Tajemník katedry

Mgr. et Bc. Josef Kříha
mobil: (+420) 602 183 463
email: kriha@vsers.cz