Kolegium rektora

Předseda

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
VŠERS, Pověřený rektor

Členové

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.
VŠERS, Prorektor pro legislativu a akademické kvalifikace

Ing. Lubomír Bureš
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ředitel

Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.
Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s., ředitel

RNDr. Růžena Ferebauerová
VŠERS, prorektorka pro studium a vnitřní záležitosti

doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
VŠERS, prorektorka pro mezinárodní spolupráci, vedoucí Katedry managementu a marketingu služeb

PaedDr. Vladimír Kříž
VŠERS, přednášející

plk. Ing. Michal Kubát
Celní úřad pro Jihočeský kraj, ředitel

David Primus
VŠERS, student

Ing. Ladislav Ondřich
Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Jitka Pánová
VŠERS, ředitelka zapsaného ústavu

doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.
VŠERS, Emeritní rektor

brig. gen. Mgr. Bc. Luděk Procházka
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, ředitel

doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.
VŠERS, přednášející

doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.
VŠERS, vedoucí Katedry právních oborů a bezpečnostních studií

Barbora Kramplová
VŠERS, studentka

Ing. Jiří Svoboda
Primátor statutárního města České Budějovice

Ing. Hana Šťastná
Regionální agrární komora Jihočeského kraje, ředitelka

JUDr. Milan Tripes
Krajský soud v Českých Budějovicích, předseda

pplk. Ing. Alois Urban
Krajské vojenské velitelství České Budějovice, ředitel