Disciplinární komise

Předseda: Mgr. Josef Kříha

Členové z řad akademických pracovníků:

  • Ing. Petra Klimešová
  • PaedDr. Vladimír Kříž

Členové z řad studentů:

  • Lýdie Pytlíková
  • Aleš Londin
  • Michaela Marková