Katedra managementu a marketingu služeb

Zajišťuje výuku stejnojmenného oboru, jehož cílem je zvýšit podíl odborně vzdělaných pracovníků služeb a výkonnost sektoru služeb, především z regionálního pohledu. Efektivní fungování služeb má zásadní význam pro výkonnost, produktivitu a konkurenceschopnost celé ekonomiky.

Proto je opodstatněné připravit profesně orientovaný studijní obor zaměřený na zvyšování vzdělání v oblasti služeb. A to jak pro osoby, které budou aktivně zapojené v podnikatelské sféře, tak pro zaměstnance pracující na postech státní správy a institucí podporujících rozvoj služeb. Zaplňujeme tak mezeru v nabídce studijních oborů.

Koncepce studijního oboru je založena na komplexně vyváženém fundamentu povinných předmětů ekonomického charakteru, které představují základ pro rozvoj specifických znalostí v oblasti služeb (ekonomie, management, marketing, podniková ekonomika, personální management, sociologie a psychologie).

Vedoucí katedry

doc. Ing. Marie Hesková, CSc.
email: heskova@vsers.cz

Tajemník katedry

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D.
mobil: (+420) 724 302 598
email: dusek@vsers.cz